• หน้าหลัก »
  • หน่วยงาน กลุ่มงานวิชาการ »
  • วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายธวัชชัย นันทะแสน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครั้งที่ 2/2563 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนฯ

ห้องภาพ

คลังภาพอื่นๆ จาก กลุ่มงานวิชาการ

เข้าดูทั้งหมด