• หน้าหลัก »
  • หน่วยงาน กลุ่มงานวิชาการ »
  • วันที่30ส.ค62. โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ฯบ้านหนองคอง จ.สกลนคร/มุกดาหาร ได้ร่วมกับ เจ้าหน้าที่อุทยานฯภูผายล จนท.อบต.พังแดง ได้เตรียมความพร้อมเข้าช่วยเหลือราษฎรประสพภัย น้ำท่วม ท้องที่ตำบลพังแดง จ.มุกดาหาร

ห้องภาพ

คลังภาพอื่นๆ จาก กลุ่มงานวิชาการ

เข้าดูทั้งหมด