• หน้าหลัก »
  • หน่วยงาน ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ »
  • 19 มกราคม 64 สร. 60 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ลาว กลุ่มงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ และคณะ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าดำเนินการรื้อผักตบชวา

ห้องภาพ

คลังภาพอื่นๆ จาก ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ

เข้าดูทั้งหมด