• หน้าหลัก »
  • หน่วยงาน ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ »
  • วันที่ 9 เมษายน 2564 นายธวัชชัย นันทะแสน ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนฯ หัวหน้ากลุ่มฯ และเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอด

ห้องภาพ

คลังภาพอื่นๆ จาก ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ

เข้าดูทั้งหมด