• หน้าหลัก »
  • หน่วยงาน ศูนย์ภูมิสารสนเทศและการสื่อสาร »
  • วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนฯ/หัวหน้ากลุ่มฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ

ห้องภาพ

คลังภาพอื่นๆ จาก ศูนย์ภูมิสารสนเทศและการสื่อสาร

เข้าดูทั้งหมด