• เอกสารแนวทางปฏิบัติตามมาตรา 52 และ 53 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542

  07 กันยายน 2564 | กลุ่มงานวิชาการ | โพสโดย วิชาการ

     

  DOWNLOAD
 • การขออนุญาตก่อสร้างฝายต้นน้ำในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

  19 พฤษภาคม 2564 | กลุ่มงานวิชาการ | โพสโดย วิชาการ

     

  DOWNLOAD
 • การฟื้นฟูเขาหัวโล้นตามลักษณะพื้นที่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

  19 พฤษภาคม 2564 | กลุ่มงานวิชาการ | โพสโดย วิชาการ

     

  DOWNLOAD
 • รูปแบบการสร้างฝายต้นน้ำในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

  19 พฤษภาคม 2564 | กลุ่มงานวิชาการ | โพสโดย วิชาการ

     

  DOWNLOAD
 • การวิเคราะห์ความแปรปรวนของดัชนีพืชพรรณจากดาวเทียมไทยโชตและพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

  29 เมษายน 2564 | กลุ่มงานวิชาการ | โพสโดย วิชาการ

     

  DOWNLOAD
 • คู่มือการศึกษาแหล่งสะสมคาร์บอนในพื้นที่ป่าธรรมชาติ

  23 มีนาคม 2564 | กลุ่มงานวิชาการ | โพสโดย วิชาการ

     

  DOWNLOAD