• รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับดารประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)

  31 กรกฏาคม 2557 | ส่วนอำนวยการ | โพสโดย admin

     

  DOWNLOAD
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)

  29 พฤษภาคม 2557 | ส่วนอำนวยการ | โพสโดย admin

     

  DOWNLOAD
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)

  29 พฤษภาคม 2557 | ส่วนอำนวยการ | โพสโดย admin

     

  DOWNLOAD
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)

  06 พฤษภาคม 2557 | ส่วนอำนวยการ | โพสโดย admin

     

  DOWNLOAD
 • ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2557 - 2561)

  22 พฤศจิกายน 2556 | ส่วนอำนวยการ | โพสโดย admin

     

  DOWNLOAD
 • คู่มือการจัดทำแผนงาน อส.201 อส.204 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

  14 ตุลาคม 2556 | ส่วนอำนวยการ | โพสโดย admin

     

  DOWNLOAD