ศูนย์เตือนภัยพิบัติสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่10(อุดรธานี)

ข่าวสารล่าสุดจากส่วนจัดการต้นน้ำ

  • ประชาสัมพันธ์ แจกจ่ายกล้าไม้

    ตามโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ระดับพื้นที่

  • โครงการฝายชาวบ้าน ฝายประชารัฐ จังหวัดอุดรธานี

    ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "โครงการฝายชาวบ้าน ฝายประชารัฐ จังหวัดอุดรธานี" ในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ท้องที่ ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

  • การดำเนินงานของหน่วยจัดการต้นน้ำลำพะเนียง ปีงบประมาณ 2561

  • การดำเนินงานของหน่วยจัดการต้นน้ำน้ำก่ำ 2561

เข้าดูทั้งหมด

ข่าวสารอื่นๆจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 อุดรธานี