โครงสร้างการบริหารงาน

การบริหารงานของส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)
แบ่งการดำเนินงานได้ดังนี้

1. ฝ่ายอำนวยการ
2. ฝ่ายวิชาการและแผน
3.ฝ่ายปฏิบัติการ
4.หน่วยงานภาคสนาม

 

 

ข่าวสารล่าสุดจากส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

  • โครงการรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า 24 กุมภาพันธ์ 2559

    ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ได้มีการจัดนิทรรศการ การแสดงของเยาวชน นักเรียน บนเวที การแข่งขันตอบปัญหาด้านการอนุรักษ์ทและให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันไฟป่าเนื่องในวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า

เข้าดูทั้งหมด

ข่าวสารอื่นๆจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 อุดรธานี