ข่าวสารทั้งหมดจาก

    ไม่มีข้อมูล

ข่าวสารล่าสุดจากส่วนอุทยานแห่งชาติ

  • วันที่๑๕ พ.ค. ๕๙ วน.น้ำตกคอยนาง และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อด.๖(หนองแสง ร่วมกับจนท.ตำรวจ สภ.หนองแสง จับกุมนายชนพล มามีคุณ ๓๖ ปี ๒/๒ ม.๔ ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก และนายฉลอง หลงสวนจิต ๒๔ ปี ๗๒ ม.๑๐ ต.ทมนางาม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี พร้อมตรวจยึดไม้พะยูง

  • น้ำตกธารงาม

  • วันที่ 11 มิถุนายน 2558 เวลา อช.นายูง-น้ำโสมและ สถานีควบคุมไฟป่านายูง-น้ำโสมจัดนิทรรศการและสถานีควบคุมไฟป่าได้แจกจ่ายกล้าไม้ให้กับผู้ที่สนใจ

  • วันที่ 9 มิ.ย.2558 สบอ.10(อุดรธานี) อุทยานแห่งชาติภูพานร่วมกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่26จังหวัดสกลนครจัดทำโครงการฝึกอบรมเยาวชนนักอนุรักษ์"เยาวชนไทยหัวใจสีเขียว" นักเรียนจำนวน120คน

    วันที่ 9 มิ.ย.2558 สบอ.10(อุดรธานี) อุทยานแห่งชาติภูพานร่วมกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่26จังหวัดสกลนครจัดทำโครงการฝึกอบรมเยาวชนนักอนุรักษ์"เยาวชนไทยหัวใจสีเขียว" นักเรียนจำนวน120คน

เข้าดูทั้งหมด

ข่าวสารอื่นๆจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 อุดรธานี