ข่าวสารล่าสุดจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 10

เข้าดูทั้งหมด

แกลลอรี่ภาพกิจกรรมล่าสุด

เข้าดูทั้งหมด
 • ภาพกิจกรรมของผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) จัดกิจกรรมวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติประจำปี 2556 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว จ.บึงกาฬ วันที่ 26 ธ.ค. 2556

กระทู้ล่าสุดจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 10

เข้าดูทั้งหมด
 • ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดบึงกาฬ ด้วยครับ

  รถรับจ้างบึงกาฬ รถหกล้อรับจ้างย้ายบ้าน,บริการงานขนส่ง ,รับจัดส่งสินค้า รถรับจ้าง ขน ส่ง ยก ย้าย สิ่งของต่างๆ บริการด้วยความซื่อตรงเราให้บริการรถรับจ้างบึงกาฬ ตลอด 24 ชั่วโมง เพียงท่านคิดจะย้าย คิดถึงรถขนของคิดถึงเราทันที "สมาคมรถรับจ้างไทย" ,รถรับจ้างบึงกาฬ ด้วยราคายุติธรรม ไม่แพงอย่างที่ท่านคิด เพียงท่านยกหูหาเราเท่านั้นมีรถรับจ้างจังหวัดบึงกาฬ นัดล่วงหน้าราคาพิเศษ มีรถล่องทั่วไทย
  เว็ปไซน์ที่เกี่ยวข้อง: http://peechpochelogistics.blogspot.com/2014/03/09451245-4-6-10_6.html

 • รถรับจ้างเที่ยวเปล่าอยู่ในจังหวัดอุดรธานี

  รถรับจ้างเที่ยวเปล่าอยู่ในจังหวัดอุดรธานี

  รถรับจ้างเที่ยวเปล่าอยู่จังหวัดอุดรธานี ให้บริการด้าน,รถรับจ้างอุดรธานี,รถหกล้อรับจ้างย้ายบ้าน,บริการงานขนส่ง ,รับจัดส่งสินค้า รถรับจ้าง ขน ส่ง ยก ย้าย สิ่งของต่างๆ บริการด้วยความซื่อตรง เราให้บริการรถรับจ้างอุดรธานี ตลอด 24 ชั่วโมง เพียงท่านคิดจะย้าย คิดถึงรถขนของคิดถึงเราทันที "สมาคมรถรับจ้างไทย" ,รถรับจ้างอุดรธานีด้วยราคายุติธรรม ไม่แพงอย่างที่ท่านคิด เพียงท่านยกหูหาเราเท่านั้น มีรถรับจ้างจังหวัดอุดรธานี นัดล่วงหน้าราคาพิเศษ มีรถล่องทั่วไทย

  ฝากเว็บไซต์และเนื้อหาดีๆด้วยนะคะ
  http://0817684439.blogspot.com/2014/10/blog-post_88.html

 • คิดอย่างไรกับการปราบปรามการบุกรุกปลูกยางพาราในเขตป่าสงวน

  ผมอยากทราบความคิดเห็น ไปเล่าให้อาจารย์ฟัง

 • งานฉลอง 150 ปี วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม จัดยิ่งใหญ่ 7 - 14 มิถุนายน นี้

  วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร พระอารามหลวงประจำรัชกาลในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น ตามธรรมเนียมประเพณีโบราณที่ว่า ในราชธานีจะต้องมีวัดสำคัญประจำ 3 วัด คือ วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ และวัดราชประดิษฐ์ จึงทรงสร้างขึ้นใหม่เพื่อให้ครบตามโบราณราชประเพณี วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม สร้างขึ้นในที่ดินที่เคยเป็นสวนกาแฟของหลวงโดยเริ่มก่อสร้างในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2407 หลังจากทรงสร้างเสร็จแล้ว ทรงผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2408 และได้ทรงอาราธนาพระสาสนโสภณ (สา ปุสฺสเทโว ป.9) หรือสามเณรสา ผู้สอบเปรียญ 9 ประโยคได้ขณะเป็นสามเณร เป็นสามเณรนาคหลวง เปรียญธรรมรูปแรกของกรุงรัตนโกสินทร์ จากวัดบวรนิเวศวิหารมาเป็นเจ้าอาวาสเมื่อ พ.ศ. 2408 ปีฉลู ทรงกระทำการสมโภชทั้งเจ้าอาวาสและวัดใหม่เป็นเวลา 3 วัน กระทั่งปัจจุบันวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามครบรอบ 150 ปี และได้จัดให้มีพิธีฉลองอย่างยิ่งใหญ่
  พระครูวินัยธร อารยพงศ์ อารยธมฺโม เลขานุการเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐฯ กล่าวว่า “สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นการจัดงานฉลองเนื่องในวาระครบรอบ 150 ปี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ถืองานสำคัญในรอบ 150 ปีที่ทางวัดจะได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองภายในวัดราชประดิษฐมหาสีมารามอย่างใกล้ชิดเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต”
  โดยกิจกรรมภายในงานฉลอง 150 ปีวัดราชประดิษฐฯ ที่เป็นพิเศษประกอบด้วย การเปิดพระวิหารหลวงทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งนับเป็นครั้งแรกใน 150 ปี เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้ถวายสักการะพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์และพระมหากษัตริย์ในคราวเดียวกัน ได้แก่ พระพุทธสิหังคปฏิมากร พระประธานในพระวิหารหลวง และพระนิรันตราย ที่หมายถึงปราศจากภัย (พระพุทธ) ปราสาทพระไตรปิฏก (พระธรรม) พระรูปหล่อสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (สา ปฺสสเทโว) สมเด็จพระสังฆราช ปฐมเจ้าอาวาส (พระสงฆ์) และพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระมหากษัตริย์) จิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับพระราชพิธี 12 เดือน ที่รัชกาลที่ 5 โปรดฯ ให้วาดไว้ ภายในพระวิหารหลวง และสถาปัตยกรรมที่น่าชมต่างๆ อาทิ อุโบสถ์หินอ่อนแห่งแรกของเมืองไทย หอระฆังและระฆังพระปรมาภิไธย ในรัชกาลที่ 4 ซึ่งมีที่เดียว พิเศษสุดเปิดพระที่นั่งทรงธรรม หรือการเปรียญ ชมดาราเพดานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวราภรณ์ และธรรมาสน์มงกุฎแห่งสยามประเทศ เป็นต้น
  นอกจากนี้ ยังเปิดให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญถวายเป็นพุทธบูชา เช่น การทำบุญสร้างไหกระเทียม การถวายประทีปเป็นพุทธบูชา ณ ปาสาณเจดีย์ ตามกำลังบทสวดนวัคหายุสมธัมม์ หรือที่เรียกว่า นพเคราะห์หลวง และเวทีการแสดงสังคีตศิลป์ การแสดงละครนอก ละครในที่หาชมได้ยากยิ่ง และกิจกรรมอีกคับคั่ง การออกร้านสาธิตหัตถกรรมจากสำนักช่างสิบหมู่ และฝีมือนักเรียนช่างวังหลวง การประกวดเครื่องแขวนไทย และอาหารอร่อยจากทั่วกรุงเทพมหานคร การแสดงนิทรรศการเฉลิมราชประดิษฐสถิต 150 ปี
  สำหรับประชาชนและผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 150 ปี ได้ในวันที่ 7-14 มิถุนายนนี้ ตั้งแต่ 09.00 น. เป็นต้นไป วัดราชประดิษฐสถิตสีมารามใกล้วัดพระแก้วและกระทรวงกลาโหมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามเส้นทางได้ที่ 02-622-2076 , 086-511-7234, 086-500-6123,084-462-4599 รถประจำทางที่ผ่าน สาย 1,2,12 และสาย 60
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท โอเค แมส จำกัด โทร. 02-618-7781-4 ต่อ 113-114
  ตติพร จันทน์เทศ (โบว์) โทร.092-453-8016 / กันตินันท์ สุดจิตร (กานต์) โทร.083-635-7010