วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 โครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ภายใต้โครงการ “ปลูกป่า และป้องกันไฟป่า” อ.หนองแสง จ.อุดรธานี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564
วันที่ 14 มกราคม 64 นายวราวุธ ศิลปอาชา (รมต.ทส) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของสพ. 60 ปีฯ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า
วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2562 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ความรู้ด้านทรัพยากรป่าไม้ ระบบนิเวศ และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศภาคป่าไม้สำหรับเยวชน
วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2562 วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ "อนุรักษ์สัตว์ป่า รักษาสมดุลโลก"

ข่าวสารล่าสุดจากกลุ่มงานวิชาการ

เข้าดูทั้งหมด

โครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ภายใต้โครงการ “ปลูกป่า และป้องกันไฟป่า” โดยมีนายทวี ชินณรงค์ นายอำเภอหนองแสง เป็นประธานในพิธี

แกลลอรี่ภาพกิจกรรมล่าสุด

เข้าดูทั้งหมด
  • วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ศูนย์อนุรักษ์และช่วยเหลือสัตว์ป่าต่างประเทศ(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)เจ้าหน้าที่แผ้วถางวัชแปลงปลูกป่าบริเวณพื้นที่สำนักงาน และติดตั้งป้ายศูนย์ฯบอกทางเข้าศูนย์ฯปากทางสามแยกบ้านผาแดง

  • วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ศูนย์อนุรักษ์และช่วยเหลือสัตว์ป่าต่างประเทศ(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จนท.ทำความสะอาด อาคารสำนักงานฯ บำรุงครุภัณฑ์ ปรับภูมิทัศน์ เก็บกวาดใบไม้ ตัดแต่งกิ่ง ตัดหญ้า แผ้วถางวัชพืช ริดกิ่งไม้บำรุงต้นไม้ ป้องกันพายุหักทับอาคาร และทำความสะอา

  • วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ศูนย์อนุรักษ์และช่วยเหลือสัตว์ป่าต่างประเทศ(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยและรับแจ้งเหตุด้านป่าไม้และสัตว์ป่า และรวมถึงภัยธรรมชาติ ช่วงเย็น 18.00 น. พายุฝน ต้นไม้หักโค่นทับถนนปิดเส้นทาง ได้ร่วม เจ้าหน้าที่ อปพร. ตัด

  • วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ศูนย์อนุรักษ์และช่วยเหลือสัตว์ป่าต่างประเทศ(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จนท.ร่วมงานปลูกต้นไม้ประจำปี จังหวัดหนองคาย ณ.บ้านไทยพัฒนา ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย และที่ศูนย์ฯได้ตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดไข้เจ้าหน้าที่ COVID - 19

กระทู้ล่าสุดจากกลุ่มงานวิชาการ

เข้าดูทั้งหมด

    ไม่มีข้อมูล