test

แกลลอรี่ภาพกิจกรรมล่าสุด

เข้าดูทั้งหมด
  • วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่หน่วยฯน้ำก่ำ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ของสบอ.10 ณ วัดพระธาตุศรีคูน อ.นาแก จ.นครพนม โดยมีนายรังสรรค์ ภัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน

  • วันที่ 12-13 มีนาคม 2562 หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำโสม อ.นายูง จ.อุดรธานี ดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ส่งเสริมชุมชนมีส่วนร่วมในการเพาะชำกล้าไม้ป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยจัดการต้นน้ำน้ำโสม โดยมีนายอำเภอนายูง (นายสุพจน์ วงศ์วิวัฒน์) เป็นประธานในพิธีเ

  • วันที่ 13-14 มีนาคม 2562 หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยน้ำพร้าว อ.สังคม จ.หนองคาย จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ส่งเสริมชุมชนมีส่วนร่วมในการเพาะชำกล้าไม้ป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยจัดการต้นน้ำ โดยมีผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ (นายทวี แก้วพวง) เป็นประธานในพ

  • วันที่ 29 ตุลาคม 2561 ส่วนจัดการต้นน้ำ นำโดย นายทวี แก้วพวง ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ ร่วมงานวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

กระทู้ล่าสุดจากส่วนจัดการต้นน้ำ

เข้าดูทั้งหมด

    ไม่มีข้อมูล