test

แกลลอรี่ภาพกิจกรรมล่าสุด

เข้าดูทั้งหมด
  • วันที่ 9 สิงหาคม 2561 นายทวี แก้วพวง ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ นายวุฒิพงษ์ แสนประกอบ หัวหน้าหน่วยจัดการต้้นน้ำห้วยหลวง พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยฯ ประชาชน และหน่วยงานต่างๆในเขตเทศบาลตำบลกุกหมากไฟ ร่วมกับ สสอ.บ้านแสงอร่าม ปลูกป่าในพื้นที่สาธารณะของชุมช

  • วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยหลวง พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยฯ ร่วมกับคณาจารย์ และนักศึกษาสาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปลูกต้นไม้ ณ พื้นที่สาธารณะบ้านโนนสำราญ ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ตามโครงการฟิสิกส์อาสา

  • วันที่ 9 สิงหาคม 2561 หน่วยจัดการต้นน้ำลำพะเนียง ร่วมกับ สสอ.บ้านวังมน โรงเรียนบ้านวังมน และประชาชนในพื้นที่ ปลูกป่าตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.) ณ วัดบ้านวังมน และพื้นที่สาธารณะของชุมชน

  • วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 นายชัชวาล นามแสง หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำลำพะเนียง และเจ้าหน้าที่หน่วยฯ ร่วมต้อนรับ นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู มอบถังน้ำให้โรงเรียนบ้านวังมน ต.โคกม่วง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

กระทู้ล่าสุดจากส่วนจัดการต้นน้ำ

เข้าดูทั้งหมด

    ไม่มีข้อมูล