test

แกลลอรี่ภาพกิจกรรมล่าสุด

เข้าดูทั้งหมด
  • วันที่ 10 ม.ค. 2563 หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำโสม ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กและมอบของขวัญ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ร่วมกับหน่วยงานปกครองและหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านวังแข้

  • วันที่ 10 ม.ค. 2563 หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำก่ำ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กและมอบของขวัญ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ร่วมกับหน่วยงานปกครองและหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่

  • วันที่ 11 ม.ค. 2562 เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการต้นน้ำ ร่วมกิจกรรมวันเด็ก 2563 ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองประจักษ์ จังหวัดอุดรธานี

  • วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 10.10 น. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการต้นน้ำ เข้ารับนโบายเพื่อการปฏิบัติงานจาก นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10

กระทู้ล่าสุดจากส่วนจัดการต้นน้ำ

เข้าดูทั้งหมด

    ไม่มีข้อมูล