ข่าวสารล่าสุดจากส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

เข้าดูทั้งหมด

แกลลอรี่ภาพกิจกรรมล่าสุด

เข้าดูทั้งหมด
  • ส่วนฟื้นฟูและพัมนาพื้นที่อนุรักษ์ ร่วมจัดกิจกรรมวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)

  • ศูนย์ประสานงานโครงการพุทธอุทยาน ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ จัดประชุมสัมมนากิจกรรมพัฒนาป่าไม้โดยการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์และชุมชน โครงการพุทธอุทยานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผายล จังหวัดสกลนคร ผลการประชุมสัมมนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ได้จัดทำการประชาสัมพันธ์การตรวจสอบพิสูจน์การครอบครองที่ดินเชิงรุก ณ ศาลาประชาคมบ้านค้อน้อย โดยมีราษฎรกลุ่มเป้าหมายจากการรังวัดแปลงที่ดิน

  • ศูนย์ประสานงานโครงการพุทธอุทยาน ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ จัดประชุมสัมมนากิจกรรมพัฒนาป่าไม้โดยการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์และชุมชน โครงการพุทธอุทยานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พื้นที่อุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร ผลการประชุมสัมมนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กระทู้ล่าสุดจากส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

เข้าดูทั้งหมด