ข่าวสารล่าสุดจากส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

เข้าดูทั้งหมด

แกลลอรี่ภาพกิจกรรมล่าสุด

เข้าดูทั้งหมด
  • วันพุธที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ นำโดยนายสมเกียรติ ชั้นบุญใส ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ร่วมประชุมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อเก็บความต้องการเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินของ

  • การประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการสำรวจการครอบครองที่ดินพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 1/2563 วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูพาน ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

  • การประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการสำรวจการครอบครองที่ดินพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น

  • การประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการสำรวจการครอบครองที่ดินพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 3

กระทู้ล่าสุดจากส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

เข้าดูทั้งหมด

    ไม่มีข้อมูล