โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอนฯ จ.อุดรธานี สบอ.10 (อุดรธานี) วันที่ 20 ส.ค.2561 ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

22 สิงหาคม 2018

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอนฯ จ.อุดรธานี สบอ.10 (อุดรธานี)

วันที่ 20 ส.ค.2561 ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

     -จัดสถานที่ประชุม  วางแผน  เพื่อปฏิบัติภารกิจทวงคืนผืนป่าในเขตอช.นายูง - น้ำโสม  โดยมีท่านผอ.ชัยวัฒน์  ลิ้มลิขิตอักษร  ผอ.สำนักฯ 10 เป็นประธาน  ผอ.ส่วนป้องกันฯ จนท.ชุดพญาเสือ อช.นายูงฯ สายตรวจสำนักฯ 10และชุดปฏิบัติการที่ 1 สำนักฯ10 เข้าร่วมประชุมและดำเนินการทวงคืนผืนป่า บ.ลาดหอคำ  บ.นาหลวง ต.คำด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี


แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • เจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้ไปประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึก ปลูกฝังให้นักเรียนโรงเรียนบ้านคำจวง ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี ในการอนุรักษ์ทรัพยากร กิจกรรมครูป่าไม้

  • วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม งบเงินอุดหนุน ครั้งที่ 1/2564

  • กิจกรรมยึดคืนพื้นที่ป่า ตัดฟันไม้ยางพาราตามมาตรา 22 และปลูกป่าฟื้นฟู

  • โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำฯบ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน พ.ศ.2557