วันนี้ (20 เม.ย.63) เวลา 10.00 น. โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ป่าห้วยศรีคุณ จ.นพ. สปร. สบอ.10 (อด.) ร่วมกับ ร.ต.ท.ประดิษฐ์ สาริยา ตัวแทนกลุ่มสมาชิกหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม อ.นาแก จ.นพ มอบ กาแฟ เครื่องดื่ม สนับสนุน เป็นกำลังใจ แก่ จนท

20 เมษายน 2020

วันนี้ (20 เม.ย.63) เวลา 10.00 น.  โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ป่าห้วยศรีคุณ  จ.นพ. สปร. สบอ.10 (อด.)  ร่วมกับ ร.ต.ท.ประดิษฐ์ สาริยา ตัวแทนกลุ่มสมาชิกหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม อ.นาแก จ.นพ  มอบ กาแฟ เครื่องดื่ม สนับสนุน เป็นกำลังใจ แก่ จนท.ปกครอง , รพสต. , อส, และ ตร.  จุดตรวจคัดกรอง  จังหวัดนครพนม   ณ. จุด อนุสรณ์สถานแห่งความสงบภูพานน้อย ต.พิมาน นาแก นพ. (เส้นทาง ถนนเปรม พัฒนา อ.ดงหลวง จ.มห.- นาแก จ.นพ) โดยมีท่านบัญชา ศรีชาหลวง นายก อบต.พิมาน และ จนท.ปฏิบัติงาน ประจำจุดร่วมรับมอบ


แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • เจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้ไปประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึก ปลูกฝังให้นักเรียนโรงเรียนบ้านคำจวง ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี ในการอนุรักษ์ทรัพยากร กิจกรรมครูป่าไม้

  • วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม งบเงินอุดหนุน ครั้งที่ 1/2564

  • กิจกรรมยึดคืนพื้นที่ป่า ตัดฟันไม้ยางพาราตามมาตรา 22 และปลูกป่าฟื้นฟู

  • โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำฯบ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน พ.ศ.2557