วันที่ 3 มิ.ย. 58 หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยน้ำพุงจ.สกลนคร เข้าร่วมงานโครงการปลูกพืชเสริมอาหารช้างสำคัญ บริเวณพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จ.สกลนคร

03 มิถุนายน 2015

3 มิ.ย.58 เวลา 09.00 น.หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยน้ำพุงจ.สกลนคร เข้าร่วมงานโครงการปลูกพืชเสริมอาหารช้างสำคัญ บริเวณพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จ.สกลนคร โดยมีนายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผวจ.สกลนครเป็นประธานในพิธี


แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • ประชาสัมพันธ์ แจกจ่ายกล้าไม้

    ตามโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ระดับพื้นที่

  • โครงการฝายชาวบ้าน ฝายประชารัฐ จังหวัดอุดรธานี

    ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "โครงการฝายชาวบ้าน ฝายประชารัฐ จังหวัดอุดรธานี" ในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ท้องที่ ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

  • วันที่ 10 ม.ค. 2563 หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำโสม ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กและมอบของขวัญ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ร่วมกับหน่วยงานปกครองและหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านวังแข้

  • วันที่ 10 ม.ค. 2563 หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำก่ำ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กและมอบของขวัญ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ร่วมกับหน่วยงานปกครองและหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่