วันที่ 5 มิ.ย. 58 หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำโสมได้จัดโครงการสานสัมพันธ์ สร้างโลกสวยด้วยมือเรา ในโอกาส 60 พรรษา มหาจักรีสิรินธร พ.ศ. 2558

05 มิถุนายน 2015

วันที่ 5 มิ.ย. 58 หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำโสมได้จัดโครงการสานสัมพันธ์ สร้างโลกสวยด้วยมือเรา ในโอกาส 60 พรรษา มหาจักรีสิรินธร พ.ศ. 2558  โดยได้ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ร่วมปลูกต้นไม้ จำนวน 3,000 ต้น ริมทางหลวง    บ.นาแค-บ.วังแข้ ต.นาแค อ.นายูง จ.อุดรธานี โดยมี นายพูลศักดิ์ ศุภเจียรพันธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งผู้แทนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) เป็นเกียรติร่วมปลูกต้นไม้ในงาน ได้แก่

1.นายลือชัย  แม้นโชติ   ผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ

2.นายวิทยา  ปัญจมาตย์   ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ 

3.นายทวี  แกว้พวง   ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ

4.นางบุญประเสริฐ  อุปถัมภานนท์   หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

5. ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

6. หัวหน้าอุทยานเตรียมการ นายูง-น้ำโสม

7. หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่านายูง-น้ำโสม


แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • โครงการฝายชาวบ้าน ฝายประชารัฐ จังหวัดอุดรธานี

    ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "โครงการฝายชาวบ้าน ฝายประชารัฐ จังหวัดอุดรธานี" ในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ท้องที่ ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

  • การดำเนินงานของหน่วยจัดการต้นน้ำลำพะเนียง ปีงบประมาณ 2561

  • วันที่ 10 ม.ค. 2563 หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำโสม ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กและมอบของขวัญ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ร่วมกับหน่วยงานปกครองและหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านวังแข้

  • วันที่ 10 ม.ค. 2563 หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำก่ำ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กและมอบของขวัญ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ร่วมกับหน่วยงานปกครองและหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่