ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายตามพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535

10 กันยายน 2018

วันนี้(9 กย.61)เวลากลางวัน จนท.สายตรวจปราบปรามฯ จนท.ชุดปฏิบัติการพิเศษฯ ชุดที่ 1 จนท.ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ จนท.สปป.2(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)และจนท.กก.3 บก.ปทส.ได้ร่วมออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายตามพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 โดยได้รับการร้องเรียน แจ้งว่าบริเวณตลาดประชารัฐห้วยเดื่อ ต.ห้วยเดื่อ อ.เมืองจ.หนองบัวลำภู มีการลักลอบค้าขายสัตว์ป่า จากการตรวจสอบพบซากาสัตว์ป่าชนิดอีเห็นลายเมฆ หรือชะมดแปลงลายแถบ จำนวน 1 ซาก (สัตว์ป่าคุ้มครอง ลำดับที่ 199)และซากกระรอกบินแก้มขาว จำนวน 5 ซาก(สัตว์ป่าคุ้มครอง ลำดับที่ 8) ได้ทำการตรวจยึด/จับกุม ดำเนินคดีกับค้ารายนี้และมอบหมายให้จนท.สปป2(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)เป็นผู้แจ้งความกล่าวโทษที่สภ.เมืองหนองบัวลำภูต่อไปแล้ว ตามคดีปจว.ข้อ 6 เวลา 19.45 น. ลว. 9 ก.ย.61 คดีอาญาที่ 536/2561 บัญชีของกลางลำดับที่ 337/2561 พร้อมของกลาง รวม 6 ซากและผู้ต้องหา 1 ราย


แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • ตรวจปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้และสัตว์ป่า

    จนท.ชุดปฏิบัติการพิเศษฯ ชุดที่ 1 จนท.ด่านตตรวจสัตว์ป่าหนองคาย จนท. ตชด. 2441 ฐาน บ้านเปงจาน จนท.กอ.รมน. จังหวัดหนองคาย ได้ร่วมกันตรวจการลักลอบค้า ลักลอบนำเข้าสัตว์ป่า พบการกระผิดจำนวน 1 ราย

  • ตรวจปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้และสัตว์ป่า

    วันที่ 9 และ 10 ส. ค. 61 จนท.ชุดปฏิบัติการพิเศษฯ ชุดที่ 1 จนท.สายตรวจปราบปรามฯ ส่วนอนุรักและป้องกันทรัพยากร และ จนท.วนอุทยานภูเขาสวนกวาง ร่วมกันตรวจปราบปราม พบการกระทำผิด จำนวน 3 คดี

  • วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ๑๔ มกราคม ประจำปี ๒๕๖๓

  • โครงการวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 14 มกราคม สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) ประจำปี พ.ศ. 2555 ณ โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี วันที่ 14 มกราคม 2555