ตรวจปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้และสัตว์ป่า

21 สิงหาคม 2018

วันที่ 5 สค. 61 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป นายไพโรจน์ อุตโรกุล ผอ.ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฯ ชุดที่ 1 เจ้าหน้าที่สายตรวจส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร เจ้าหน้าที่ด่านตตรวจสัตว์ป่าหนองคาย เจ้าหน้าที่ ตชด. 2441 ฐาน บ้านเปงจาน เจ้าหน้าทึ่ กอ.รมน. จังหวัดหนองคาย เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.รัตนวาปี และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันตรวจการลักลอบค้า ลักลอบนำเข้าสัตว์ป่า บริเวณตลาดจุดผ่อนปรนการค้าขายแดนไทย-ลาว บ้านเปงจาน ต.โพนแพง อ. รัตนวาปี จ. หนองคาย พบการกระผิดจำนวน 1 ราย ซากสัตว์ป่าคุ้มครอง  (ซากเก้งชำแหละ) จำนวน 4 ชิ้น น้ำหนัก 6.5 กิโลกรัม ไม่พบผู้กระทำผิด มอบให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์ป่าหนองคายนำเรื่องราวแจ้งความกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สภ.รัตนวาปี และจัดการกับของกลางตามระเบียบแล้ว


แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายตามพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535

  • ตรวจปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้และสัตว์ป่า

    วันที่ 9 และ 10 ส. ค. 61 จนท.ชุดปฏิบัติการพิเศษฯ ชุดที่ 1 จนท.สายตรวจปราบปรามฯ ส่วนอนุรักและป้องกันทรัพยากร และ จนท.วนอุทยานภูเขาสวนกวาง ร่วมกันตรวจปราบปราม พบการกระทำผิด จำนวน 3 คดี

  • วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ๑๔ มกราคม ประจำปี ๒๕๖๓

  • โครงการวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 14 มกราคม สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) ประจำปี พ.ศ. 2555 ณ โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี วันที่ 14 มกราคม 2555