ตรวจปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้และสัตว์ป่า

21 สิงหาคม 2018

 1. วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 22.00 น. ตรวจพบการกระทำผิด จำนวน 1 คดี ไม้อะรางท่อน จำนวน 5 ท่อน ปริมาตร 0.09 ลบ.ม. จับกุมผู้ต้องหา จำนวน 1 คน (นายเศวต  ถึงเพ็งพันธ์) เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 เครื่อง รถไถนาดัดแปลง จำนวน 1 คัน ปืนพกสั้น ขนาด.22 จำนวน 1 กระบอก และอุปกรณ์อื่นๆ บริเวณป่าสงวนฯ ป่าดงมูล ท้องที่บ้านหัวนาคำ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ตรวจสอบค่าพิกัดแล้วอยู่ในเขตรับผิดชอบของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) กรมป่าไม้ มอบให้ หน. หน่วยฯ ขก. 4 (ภูพานคำ) แจ้งความกล่าวโทษต่อ สภ.กระนวน และจัดการกับของกลางตามระเบียบแล้ว
    2. วันที่ 10 ส. ค. 61 เวลา 10.00 น. ตรวจยึดซากกระรอกหลากสี (ของป่า) จำนวน 1 ซาก ผู้ต้องหา จำนวน 1 คน (นายสวัสดิ์  ชุมคำน้อย) ปืนยาว (จำนวน 1 กระบอก และอุปกรณ์อื่นๆ บริเวณป่าสงวนฯ ป่าทมและป่าข่า ในเขตวนอุทยานภูเขาสวนกวาง ท้องที่บ้านห้วยหมากหล่ำ อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี มอบให้นายชำนาญ นามแสง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน แจ้งความกล่าวโทษต่อ พนักงานสอบสวน สภ.โนนสะอาด และจัดการกับของกลางตามระเบียบแล้ว
    3. วันที่ 10 ส. ค. 61 เวลา 12.30 น. ตรวจยึดไม้ยูคาลิปตัส จำนวน 13 ท่อน ปริมาตร 0.55 ลบ.ม. และผู้ต้องหา จำนวน 2 คน (1.นายเอ้  นันทะมิตร  2.นายธีระวัฒน์  ศรีอุ่นนี)  รถยนต์กระบะ  จำนวน 1 คัน มีด จำนวน 1 เล่ม และเลื่อยคันธนู จำนวน 1 ปื้น บริเวณสวนป่ายูคาลิปตัส ป่าสงวนฯ ป่าทมและป่าข่า ต.ทมนางาม อ. โนนสะอาด จ.อุดรธานี มอบเรื่องราวให้นายชำนาญ นามแสง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน แจ้งความกล่าวโทษต่อ พนักงานสอบสวน สภ.โนนสะอาด และจัดการกับของกลางตามระเบียบแล้ว

แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายตามพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535

  • ตรวจปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้และสัตว์ป่า

    จนท.ชุดปฏิบัติการพิเศษฯ ชุดที่ 1 จนท.ด่านตตรวจสัตว์ป่าหนองคาย จนท. ตชด. 2441 ฐาน บ้านเปงจาน จนท.กอ.รมน. จังหวัดหนองคาย ได้ร่วมกันตรวจการลักลอบค้า ลักลอบนำเข้าสัตว์ป่า พบการกระผิดจำนวน 1 ราย

  • วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ๑๔ มกราคม ประจำปี ๒๕๖๓

  • โครงการวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 14 มกราคม สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) ประจำปี พ.ศ. 2555 ณ โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี วันที่ 14 มกราคม 2555