ผอ.สบอ.10 ตรวจเยี่ยม อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม

07 มิถุนายน 2013


แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • วันที่๑๕ พ.ค. ๕๙ วน.น้ำตกคอยนาง และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อด.๖(หนองแสง ร่วมกับจนท.ตำรวจ สภ.หนองแสง จับกุมนายชนพล มามีคุณ ๓๖ ปี ๒/๒ ม.๔ ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก และนายฉลอง หลงสวนจิต ๒๔ ปี ๗๒ ม.๑๐ ต.ทมนางาม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี พร้อมตรวจยึดไม้พะยูง

  • น้ำตกธารงาม

  • ผลการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ อุทยานแห่งชาติภูผายล ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗

  • นายภูวนัย ภูมิภัทรไนย นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผายลร่วมพิธีเปิดโครงการ ปรองดองสมานฉันท์ สร้างฝายและแฝก ตามรอยพ่อหลวง เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557