วันที่ 22 เมษายน 2564 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) ได้ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานราชการ ในตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) ได้กรอบให้บรรจุพนักงานราชการ

22 เมษายน 2021

วันที่ 22 เมษายน 2564 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) ได้ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานราชการ ในตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) ได้กรอบให้บรรจุพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า จำนวน 24 อัตรา ให้มารายงานตัวในวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. ทั้งนี้ได้จัดทำสัญญาจ้างผ่านระบบ (VDO Conference) จำนวน 4 ราย เนื่องจากเป็นผู้มีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยนายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 ได้กล่าวปฐมนิเทศกับผู้ที่ทำสัญญาจ้าง และร่วมรับชมการจัดทำสัญญาจ้างผ่านระบบ (VDO Conference) พร้อมด้วยนายวรวิทย์ ศรีสำราญ ผู้อำนวยการส่วยอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมอาคารบูรพาจารย์อนุสรณ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)


แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 พร้อมด้วยนายสมบัติ สุภศร ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ เข้าร่วมประชุมพิจารณารายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 1 (Progress report 1)

    วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 พร้อมด้วยนายสมบัติ สุภศร ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ เข้าร่วมประชุมพิจารณารายงานความก้าวหน้า

  • วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน/หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ

    วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน/หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม