อุทยานแห่งชาติภูหินจอมธาตุ-ภูพระบาท (เตรียมการ) สบอ.10 (อุดรธานี) ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักฟื้นฟูฯ กรม.อส. เพื่อตรวจติดตามการดำเนินการ ตามตัวชี้วัดที่ 22 ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพป่า โดยมีนายไพรินทร์ วงค์วันดี ส่วนฟื้นฟูฯ สบอ. 10 (อด.) ร่วมให้คำแนะนำ

14 กรกฏาคม 2020

อุทยานแห่งชาติภูหินจอมธาตุ-ภูพระบาท (เตรียมการ) สบอ.10 (อุดรธานี) ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักฟื้นฟูฯ กรม.อส. เพื่อตรวจติดตามการดำเนินการ
ตามตัวชี้วัดที่ 22 ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพป่า โดยมีนายไพรินทร์ วงค์วันดี ส่วนฟื้นฟูฯ สบอ. 10 (อด.) ร่วมให้คำแนะนำ

แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.) ครั้งที่ 2/2563 โดยระบบการประชุมทางไกล

    วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

  • วันที่ 24 ก.ย. 63 เวลา 13.30 -15.30 น. นายวรวิทย์ ศรีสำราญ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ นางศิริพร สุ่มมาตย์ หัวหน้าฝ่ายบริหาร ส่วนอำนวยการ และเจ้าหน้าที่จากส่วน/กลุ่มที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบVideo conference เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและแนวทาง

    วันที่ 24 ก.ย. 63 เวลา 13.30 -15.30 น. นายวรวิทย์ ศรีสำราญ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ นางศิริพร สุ่มมาตย์ หัวหน้าฝ่ายบริหาร ส่วนอำนวยการ และเจ้าหน้าที่จากส่วน/กลุ่มที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุมทางไกล