ประชาสัมพันธ์ แจกจ่ายกล้าไม้

30 กรกฏาคม 2019


แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • โครงการฝายชาวบ้าน ฝายประชารัฐ จังหวัดอุดรธานี

    ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "โครงการฝายชาวบ้าน ฝายประชารัฐ จังหวัดอุดรธานี" ในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ท้องที่ ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

  • การดำเนินงานของหน่วยจัดการต้นน้ำลำพะเนียง ปีงบประมาณ 2561

  • วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่หน่วยฯน้ำก่ำ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ของสบอ.10 ณ วัดพระธาตุศรีคูน อ.นาแก จ.นครพนม โดยมีนายรังสรรค์ ภัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน

  • วันที่ 12-13 มีนาคม 2562 หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำโสม อ.นายูง จ.อุดรธานี ดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ส่งเสริมชุมชนมีส่วนร่วมในการเพาะชำกล้าไม้ป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยจัดการต้นน้ำน้ำโสม โดยมีนายอำเภอนายูง (นายสุพจน์ วงศ์วิวัฒน์) เป็นประธานในพิธีเ