วันที่ 26 ก.พ. 62 นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผอ.สบอ.10 (อุดรธานี) นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผอ.ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ร่วมมอบเงินอุดหนุน โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม

28 กุมภาพันธ์ 2019

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.30 น. นายธนโรจน์  โพธิสาโร พร้อมด้วยนายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผอ.ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ นายชัยพิชิต สอนสมนึก ผู้จัดการฝ่ายภาคสนามโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม  ร่วมกับ พัฒนาการอำเภอโนนสัง นายกอบต.ตำบลโคกม่วง สจ.อำเภอโนนสัง ผู้นำท้องถิ่น และสมาชิกกลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากทางโครงการฯ ร่วมมอบเงินอุดหนุน ตามโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้แก่กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลา บ้านตาดไฮ ต.โคกม่วง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู   


แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • วันนี้ (21 พฤษภาคม 2563 .) นายชัยพิชิต สอนสมนึก ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนงานงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563

  • วันที่ 20​ พฤษภาคม 63 เวลา 09.00 น. นายชัยพิชิต สอนสมนึก ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนงาน   งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 และมาตราก

  • กิจกรรมยึดคืนพื้นที่ป่า ตัดฟันไม้ยางพาราตามมาตรา 22 และปลูกป่าฟื้นฟู

  • โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำฯบ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน พ.ศ.2557