โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดบึงกาฬ รายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

17 สิงหาคม 2018

วันที่ 8 ส.ค. 61 โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดบึงกาฬ รายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. นายเกษตร แนบสนิท ผอ.ศูนย์วิจัยยางหนองคาย นำคณะเจ้าหน้าที่ 6 คน มาศึกษาดูงาน และเรียนรู้พันธุ์ไม้ สมุนไพร เพื่อไปพัฒนาการปฏิบัติงานในแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ของศูนย์วิจัยยางหนองคาย                                            

2. เข้าร่วมประชุม ชี้แจง ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว ตามแผนยุทธการปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ณ ห้องประชุม อบต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ

 


แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • วันที่ 8 มกราคม 2563 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย (สปร.สบอ10.) ร่วมจัดนิทรรศการสนองงานพระราชดำริในงานหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

  • โครงการพัฒนาพื้นที่ภูผาหักตามพระราชเสาวนีย์ จังหวัดอุดรธานี (สปร.สบอ10.) ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง

  • กิจกรรมยึดคืนพื้นที่ป่า ตัดฟันไม้ยางพาราตามมาตรา 22 และปลูกป่าฟื้นฟู

  • โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำฯบ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน พ.ศ.2557