โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย จัดเตรียมอาคาร สถานที่การจัดงานวันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค.61 ดังนี้

17 สิงหาคม 2018

วันที่ 6 ส.ค. 61 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย จัดเตรียมอาคาร สถานที่การจัดงานวันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค.61 ดังนี้

- ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ ในรัชการที่ 9 บริเวณหน้าสำนักงาน และประดับธงชาติไทยร่วมกับธง ส.ก. พร้อมระบายผ้าฟ้าขาวรอบบริเวณอาคารสำนักงาน

- จัดเตรียมสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล จัดโต๊ะหมู่ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จฯ ให้ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 6 ถึง อาทิตย์ที่ 12 ส.ค. 61


แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • วันนี้ (21 พฤษภาคม 2563 .) นายชัยพิชิต สอนสมนึก ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนงานงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563

  • วันที่ 20​ พฤษภาคม 63 เวลา 09.00 น. นายชัยพิชิต สอนสมนึก ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนงาน   งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 และมาตราก

  • กิจกรรมยึดคืนพื้นที่ป่า ตัดฟันไม้ยางพาราตามมาตรา 22 และปลูกป่าฟื้นฟู

  • โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำฯบ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน พ.ศ.2557