โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ลำห้วยบอง จังหวัดหนองบัวลำภู เจ้าหน้าที่โครงการฯ ร่วมกิจกรรมกับผู้นำชุมชน ประชาชน และนักเรียน ชุมชนบ้านโนนตาล และส่วนราชการใกล้เคียงในพื้นที่จัดกิจกรรมทำดีด้วยหัวใจ

17 สิงหาคม 2018

วันที่ 6 ส.ค. 61 เวลา 09.30 น.  โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ลำห้วยบอง จังหวัดหนองบัวลำภู เจ้าหน้าที่โครงการฯ ร่วมกิจกรรมกับผู้นำชุมชน ประชาชน และนักเรียน ชุมชนบ้านโนนตาล และส่วนราชการใกล้เคียงในพื้นที่จัดกิจกรรมทำดีด้วยหัวใจ ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิติ์ พระบรมราชินีนาท โดยทางโครงการสนับสนุนกล้าไม้สำหรับปลูกและแจกจ่ายให้ประชาชนนำไปปลูก ในพื้นที่ของตนเอง ณ บริเวณ สวนสาธารนะประโยชน์ บ้านโนนตาล ตำบลโนนเมือง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

 


แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • วันนี้ (21 พฤษภาคม 2563 .) นายชัยพิชิต สอนสมนึก ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนงานงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563

  • วันที่ 20​ พฤษภาคม 63 เวลา 09.00 น. นายชัยพิชิต สอนสมนึก ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนงาน   งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 และมาตราก

  • กิจกรรมยึดคืนพื้นที่ป่า ตัดฟันไม้ยางพาราตามมาตรา 22 และปลูกป่าฟื้นฟู

  • โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำฯบ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน พ.ศ.2557