สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นาย ศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ณ วัดโพธิ์ชัยศรี บ.ปากบัง ม.2 ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม

17 สิงหาคม 2018

วันที่ 3 ส.ค. 61 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นาย ศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย    วัดโพธิ์ชัยศรี บ.ปากบัง ม.2 ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม โดย มีนายสมชาย วิทย์ดำรง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม,หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครพนม โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ป่าห้วยศรีคุณ และหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูผายล  ที่ 4, 6,7 ,หน่วยจัดการต้นน้ำ น้ำก่ำ สถานีควบคุมไฟป่านครพนม   เข้าร่วมในพิธีฯ พร้อมได้จัด เจ้าหน้าที่ออกพบปะ ให้ขวัญกำลังใจชาวบ้าน บ.ปากบัง ม.2 ต.พิมาน  อ.นาแก ในครั้งนี้

 


แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • วันนี้ (21 พฤษภาคม 2563 .) นายชัยพิชิต สอนสมนึก ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนงานงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563

  • วันที่ 20​ พฤษภาคม 63 เวลา 09.00 น. นายชัยพิชิต สอนสมนึก ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนงาน   งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 และมาตราก

  • กิจกรรมยึดคืนพื้นที่ป่า ตัดฟันไม้ยางพาราตามมาตรา 22 และปลูกป่าฟื้นฟู

  • โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำฯบ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน พ.ศ.2557