โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ลำห้วยบอง จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกันช่วยมารับของบริจาค พวกข้าวสาร อาหารแห้ง เสื้อผ้าและของใช้จำเป็นจากพ่อค้า ประชาชน และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เพื่อส่งไปช่วยเหลือประชาชนประเทศลาว

17 สิงหาคม 2018

วันที่ 31 ก ค 61 เวลา 07.30 โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ลำห้วยบอง จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ ร่วมกันช่วยมารับของบริจาค พวกข้าวสาร อาหารแห้ง เสื้อผ้าและของใช้จำเป็นจากพ่อค้า ประชาชน และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เพื่อส่งไปช่วยเหลือประชาชนประเทศลาวที่ประภัยน้ำท่วมจากเขื่อนพังทลาย โดยจะนำไปมอบให้จังหวัดหนองบัวลำภู ที่ศาลากลาง นำโดยหลวงตารินทร์ วัดศรีบุญเรืองบุตราม บ้านเหมือดแอ่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู


แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • วันนี้ (21 พฤษภาคม 2563 .) นายชัยพิชิต สอนสมนึก ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนงานงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563

  • วันที่ 20​ พฤษภาคม 63 เวลา 09.00 น. นายชัยพิชิต สอนสมนึก ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนงาน   งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 และมาตราก

  • กิจกรรมยึดคืนพื้นที่ป่า ตัดฟันไม้ยางพาราตามมาตรา 22 และปลูกป่าฟื้นฟู

  • โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำฯบ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน พ.ศ.2557