โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 ก.ค. ดังนี้

17 สิงหาคม 2018

วันที่ 28 ก.ค. 61 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 ก.ค. ดังนี้                                                                 

1. ร่วมลงนามถวายพระพรฯ และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี ณ  ห้องประจักษ์ศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย และปลูกต้นรวงผึ้งฯ จำนวน 2 ต้น  โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธาน                                                                                                                                              

2. เจ้าหน้าที่โครงการฯ เข้าร่วมลงนามถวายพระพรฯ และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี ณ หอประชุมอำเภอศรีเชียงใหม่ โดยนายวรรณพล ต่อพล นายอำเภอศรีเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี


แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • วันนี้ (21 พฤษภาคม 2563 .) นายชัยพิชิต สอนสมนึก ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนงานงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563

  • วันที่ 20​ พฤษภาคม 63 เวลา 09.00 น. นายชัยพิชิต สอนสมนึก ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนงาน   งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 และมาตราก

  • กิจกรรมยึดคืนพื้นที่ป่า ตัดฟันไม้ยางพาราตามมาตรา 22 และปลูกป่าฟื้นฟู

  • โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำฯบ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน พ.ศ.2557