โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ลำห้วยบอง จังหวัดหนองบัวลำภู ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

17 สิงหาคม 2018

วันที่ 27 ก.ค. 61 โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ลำห้วยบอง จังหวัดหนองบัวลำภู ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้                                                                                                                                                                

1. จัดพิธีลงนามถวายพระพรและถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี ในพิธี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 ก.ค 61                

2. ร่วมกับผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน ประชาชนจิตอาสาปลูกต้นไม้บริเวณลานเอนกประสงศ์หมู่บ้านและตัดต้นไม้และตัดหญ้าบริเวณสองข้างทาง ถนนทางเข้าขึ้นไปในเขตอุทยานฯ เนื่องจากเป็นทางโค้งตันไม้ขึ้นเต็มสองข้างทางถนนอาจเกิดอันตรายได้

 


แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • วันนี้ (21 พฤษภาคม 2563 .) นายชัยพิชิต สอนสมนึก ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนงานงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563

  • วันที่ 20​ พฤษภาคม 63 เวลา 09.00 น. นายชัยพิชิต สอนสมนึก ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนงาน   งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 และมาตราก

  • กิจกรรมยึดคืนพื้นที่ป่า ตัดฟันไม้ยางพาราตามมาตรา 22 และปลูกป่าฟื้นฟู

  • โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำฯบ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน พ.ศ.2557