โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรม " ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3 " ณ พื้นที่บุกรุก (เจรจาทวงคืน) เนื้อที่ 20 ไร่

17 สิงหาคม 2018

วันที่ 5 ก.ค.61 จังหวัดหนองคาย โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ร่วมกับ อำเภอศรีเชียงใหม่ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัด โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธบาท และทุกภาคส่วน จัดกิจกรรม " ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3 "  ณ พื้นที่บุกรุก (เจรจาทวงคืน) เนื้อที่ 20 ไร่  ป่าสงวนแห่งชาติป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ พื้นที่โครงการพระราชดำริฯ ท้องที่บ้านภูช้างเผือก หมู่ 9 ตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธาน ทุกภาคส่วนและหน่วยงานภาคสนามสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน โครงการฯ จัดกำลังเข้าหน้าที่ เตรียมพื้นที่ปลูกระหว่างวันที่ 2-4 ก.ค. พร้อมสนับสนุนกล้าไม้ ยางนา ตะเคียนทอง มะค่าโมง ประดู่แดง ทองกวาว (ดอกสีเหลือง) รวม 4,000 ต้น

 


แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • วันนี้ (21 พฤษภาคม 2563 .) นายชัยพิชิต สอนสมนึก ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนงานงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563

  • วันที่ 20​ พฤษภาคม 63 เวลา 09.00 น. นายชัยพิชิต สอนสมนึก ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนงาน   งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 และมาตราก

  • กิจกรรมยึดคืนพื้นที่ป่า ตัดฟันไม้ยางพาราตามมาตรา 22 และปลูกป่าฟื้นฟู

  • โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำฯบ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน พ.ศ.2557