โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ จังหวัดนครพนม ให้การต้อนรับ พลเอกพัฒนา มาตร์มงคล ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกองทัพบก

29 มิถุนายน 2018

วันที่ 27 มิ.ย. 61 เวลา 13.00 น. พลเอกพัฒนา  มาตร์มงคล ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกองทัพบก ได้มาตรวจเยี่ยมโครงการพระราขดำริบ้านเล็กในป่าใหญ่ จังหวัดนครพนม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ อปท.และราษฎร ได้ให้การต้อนรับ และได้รับฟังสรุปผลการปฏิบัติงานโดยมีหัวหน้าศูนย์ฯ บรรยาสรุปด้านงานศิลปาชีพ และนายอัครเดช วงศ์กาฬสินธ์ุ  หัวหน้าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ จังหวัดนครพนม บรรยายสรุปงานด้านป่าไม้ จากนั้นได้พบปะสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพฯ และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ


แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • เจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้ไปประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึก ปลูกฝังให้นักเรียนโรงเรียนบ้านคำจวง ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี ในการอนุรักษ์ทรัพยากร กิจกรรมครูป่าไม้

  • วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม งบเงินอุดหนุน ครั้งที่ 1/2564

  • กิจกรรมยึดคืนพื้นที่ป่า ตัดฟันไม้ยางพาราตามมาตรา 22 และปลูกป่าฟื้นฟู

  • โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำฯบ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน พ.ศ.2557