โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ลำห้วยบอง จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561

31 พฤษภาคม 2018

วันที่ 29 พ.ค. 61 เวลา 10.00 น. นายวิทยา ปัญจมาตย์ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ ในนามผู้แทนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่10 (อุดรธานี) พร้อมด้วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำ หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำลำพะเนียง และหัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ลำห้วยบอง จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน จังหวัดหนองบัวลำภู ณ บ้านห้วยทราย ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีกิจกรรมปลูกแฝก ปลูกต้นไม้และสร้างฝายชะลอน้ำในครั้งนี้

 


แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • เจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้ไปประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึก ปลูกฝังให้นักเรียนโรงเรียนบ้านคำจวง ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี ในการอนุรักษ์ทรัพยากร กิจกรรมครูป่าไม้

  • วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม งบเงินอุดหนุน ครั้งที่ 1/2564

  • กิจกรรมยึดคืนพื้นที่ป่า ตัดฟันไม้ยางพาราตามมาตรา 22 และปลูกป่าฟื้นฟู

  • โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำฯบ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน พ.ศ.2557