โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ป่าดงชมพูพานและป่าดงกะเฌอ จ.สกลนคร ได้มาร่วมงานพิธีปลูกพืชอาหารช้างสำคัญ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

25 พฤษภาคม 2018

วันนี้ 24 พ.ค.61 นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ป่าดงชมพูพานและป่าดงกะเฌอ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานภาคสนามท้องที่ จ.สกลนคร ได้มาร่วมงานพิธีปลูกพืชอาหารช้างสำคัญ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ บริเวณหน้าโรงช้างต้น พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ อ.เมือง จ.สกลนคร พร้อมนี้ได้สนับสนุนกล้าไผ่เพื่อเป็นอาหารช้างจำนวน 3,000 ต้นในการร่วมงานพิธีฯ

 


แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • วันนี้ (21 พฤษภาคม 2563 .) นายชัยพิชิต สอนสมนึก ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนงานงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563

  • วันที่ 20​ พฤษภาคม 63 เวลา 09.00 น. นายชัยพิชิต สอนสมนึก ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนงาน   งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 และมาตราก

  • กิจกรรมยึดคืนพื้นที่ป่า ตัดฟันไม้ยางพาราตามมาตรา 22 และปลูกป่าฟื้นฟู

  • โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำฯบ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน พ.ศ.2557