นายโคจร จำปานิล หัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ภูผาหัก ตามพระราชเสาวนีย์ฯ จ.อุดรธานี บรรยายความรู้เรื่องโครงการพระราชดำริและการสนองงานโครงการพระราชดำริ

02 เมษายน 2018

วันที่ 29 มี.ค. 61 นายโคจร จำปานิล หัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ภูผาหัก ตามพระราชเสาวนีย์ฯ จ.อุดรธานี บรรยายความรู้เรื่องโครงการพระราชดำริและการสนองงานโครงการพระราชดำริ โครงการการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบการมีส่วนร่วม ให้ราษฎร ต.บะยาว อ.วังสามหมอจ.อุดรธานี จำนวน 100 คน


แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • วันนี้ (21 พฤษภาคม 2563 .) นายชัยพิชิต สอนสมนึก ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนงานงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563

  • วันที่ 20​ พฤษภาคม 63 เวลา 09.00 น. นายชัยพิชิต สอนสมนึก ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนงาน   งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 และมาตราก

  • กิจกรรมยึดคืนพื้นที่ป่า ตัดฟันไม้ยางพาราตามมาตรา 22 และปลูกป่าฟื้นฟู

  • โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำฯบ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน พ.ศ.2557