นายลือชัย แม้นโชติ ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ร่วมติดตามคณะ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะอนุกรรมการ ในการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดินทางมาประชุมและติดตามขับเคลื่อนการ

02 เมษายน 2018

วันที่ 29 มี.ค. 61 เวลา 08.00 - 17.00 น. นายปัญญา โคตรแสนลี รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 นายลือชัย แม้นโชติ ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ และนายพงษ์ศักดิ์ ด้วงโยธา รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนองงานพระราชดำริ นางปิ่นหทัยพร พรมจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนประสานฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมติดตามคณะ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะอนุกรรมการ ในการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดินทางมาประชุมและติดตามขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ ในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี  ณ สำนักงานชลประทานที้ 5 ต.หมูหม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี และในช่วงบ่าย เดินทางไปตรวจสอบพื้นที่ขอพระราชทานความช่วยเหลือฯ โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยเชียงตอนบน ต.ขอนยูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี


แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • วันนี้ (21 พฤษภาคม 2563 .) นายชัยพิชิต สอนสมนึก ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนงานงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563

  • วันที่ 20​ พฤษภาคม 63 เวลา 09.00 น. นายชัยพิชิต สอนสมนึก ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนงาน   งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 และมาตราก

  • กิจกรรมยึดคืนพื้นที่ป่า ตัดฟันไม้ยางพาราตามมาตรา 22 และปลูกป่าฟื้นฟู

  • โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำฯบ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน พ.ศ.2557