โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ จังหวัดนครพนม ให้การต้อนรับ พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมคณะ ได้มาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

22 มีนาคม 2018

วันที่ 17 มี.ค.61 เวลา 09.30 น. พลโท ธรากร  ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมคณะ ได้มาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยมีนายประทีป ฤทธิกุล รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และหัวหน้าส่วนราชการในท้องที่ ให้การต้อนรับและร่วมบรรยายสรุป ชี้แจง ผลการดำเนินการโครงการฯ ณ วัดธาตุมหาชัย หมู่ที่ 2 ต.มหาชัย  อ.ปลาปาก จ.นครพนม

 


แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • เจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้ไปประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึก ปลูกฝังให้นักเรียนโรงเรียนบ้านคำจวง ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี ในการอนุรักษ์ทรัพยากร กิจกรรมครูป่าไม้

  • วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม งบเงินอุดหนุน ครั้งที่ 1/2564

  • กิจกรรมยึดคืนพื้นที่ป่า ตัดฟันไม้ยางพาราตามมาตรา 22 และปลูกป่าฟื้นฟู

  • โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำฯบ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน พ.ศ.2557