นายปัญญา โครตแสนลี รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) ได้เดินทางมาเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบวาตภัย บ้านโพธิ์ศรี ม.5 ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม

16 มีนาคม 2018

วันที่ 15 มี.ค. 61 เวลา 15.00 น. นายปัญญา โครตแสนลี รก.ผอ.สบอ.10 (อุดรธานี) นายลือชัย แม้นโชติ ผอ.ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ นายพิน สุขหล่อทอง ผอ.ส่วนปฏิบัติการและควบคุมไฟป่า และ หัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม สบอ.10 (อุดรธานี) ในพื้นที่ จ.นครพนม ได้เดินทางมาเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบวาตภัย บ้านโพธิ์ศรี ม.5 ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม โดยท่าน ผศ.(พิเศษ) เมธา ชูจันทร์ นายอำเภอนาแก ได้มอบหมายให้ นายนิรัญ นามดี ปลัดอำเภอ ท่านนายก อบต.บ้านแก้ง ท่านเกษม วงค์ตาหล้า ท่านกำนันไพโรจน์ พิมขัน กำนัน ต.บ้านแก้ง ท่านพจนา ไชยยงยืน ผบ.บ้านโพธิ์ศรี ท่านจำเนียร กุลจันทร์ศรี ประธานกลุ่มอาชีพทำข้าวกล้อง บ.ท่าสีลารมณ์ ร่วมมอบและต้อนรับ ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านโพธิ์ศรี ม.5 ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม

 


แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • เจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้ไปประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึก ปลูกฝังให้นักเรียนโรงเรียนบ้านคำจวง ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี ในการอนุรักษ์ทรัพยากร กิจกรรมครูป่าไม้

  • วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม งบเงินอุดหนุน ครั้งที่ 1/2564

  • กิจกรรมยึดคืนพื้นที่ป่า ตัดฟันไม้ยางพาราตามมาตรา 22 และปลูกป่าฟื้นฟู

  • โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำฯบ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน พ.ศ.2557