โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย จัดนิทรรศการในนามหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เนื่องในงานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ้อใต้ร่มพระบารมี 191 ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาด พ.ศ. 2561

07 มีนาคม 2018

3 มี.ค. 61 เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย จัดนิทรรศการในนามหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เนื่องในงานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ้อใต้ร่มพระบารมี 191 ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาด พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 5 -13 มี.ค. ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ที่จัดนิทรรศการได้รับขวัญและกำลังใจจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมทั้งได้ร่วมถ่ายภาพที่บูธกับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ

แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • วันนี้ (21 พฤษภาคม 2563 .) นายชัยพิชิต สอนสมนึก ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนงานงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563

  • วันที่ 20​ พฤษภาคม 63 เวลา 09.00 น. นายชัยพิชิต สอนสมนึก ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนงาน   งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 และมาตราก

  • กิจกรรมยึดคืนพื้นที่ป่า ตัดฟันไม้ยางพาราตามมาตรา 22 และปลูกป่าฟื้นฟู

  • โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำฯบ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน พ.ศ.2557