เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ป่าห้วยศรีคุณ จังหวัดนครพนม ร่วมกันทำบุญ ถวายดอกดาวเรือง จากกลุ่มแม่บ้านในโครงการฯ ณ วัดพระธาตุศรีคุณ พร้อมร่วมจัดนิทรรศการ ในงานนมัสการพระธาตุศรีคุณ

07 มีนาคม 2018

วันที่ 1 มี.ค. วันมาฆบูชา เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ป่าห้วยศรีคุณ และเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูผายล ในพื้นที่อำเภอนาแก จ.นครพนม ร่วมกันทำบุญ ถวายดอกดาวเรือง จากกลุ่มแม่บ้านในโครงการฯ ณ วัดพระธาตุศรีคุณ พร้อมร่วมจัดนิทรรศการ ในงานนมัสการพระธาตุศรีคุณ และงานรวมน้ำใจ ช่วยกาชาด ระหว่าง 1-5 มี.ค. 61 ณ วัดพระธาตุศรีคุณ อ.นาแก จ.นครพนม


แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • วันที่ 8 มกราคม 2563 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย (สปร.สบอ10.) ร่วมจัดนิทรรศการสนองงานพระราชดำริในงานหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

  • โครงการพัฒนาพื้นที่ภูผาหักตามพระราชเสาวนีย์ จังหวัดอุดรธานี (สปร.สบอ10.) ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง

  • กิจกรรมยึดคืนพื้นที่ป่า ตัดฟันไม้ยางพาราตามมาตรา 22 และปลูกป่าฟื้นฟู

  • โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำฯบ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน พ.ศ.2557