โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริป่าห้วยศรีคุณ จังหวัดนครพนม มองสิ่งของรวมน้ำใจร่วมงานกาชาดประจำปีที่อำเถอนาแก จังหวัดนครพนม

07 มีนาคม 2018

28 ก.พ. 61 เวลา 08.30 น. ผศ.(พิเศษ)เมธา ชูจันทร์ นายอำเภอนาแก รับมอบสิ่งของรวมน้ำใจ ช่วยกาชาดจากคณะโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริป่าห้วยศรีคุณ หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำก่ำ สถานีควบคุมไฟป่าภูผายลและ หัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูผายลในพื้นที่อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม พร้อมร่วมกับส่วนราชการ อปท.ฯลฯ จัดนิทรรศการ งานนมัสการพระธาตุศรีคุณ กาชาดร่วมน้ำใจ ช่วยกาชาด ณ วัดพระธาตุศรีคุณ อ.นาแก จ.นครพนม

แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • วันนี้ (21 พฤษภาคม 2563 .) นายชัยพิชิต สอนสมนึก ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนงานงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563

  • วันที่ 20​ พฤษภาคม 63 เวลา 09.00 น. นายชัยพิชิต สอนสมนึก ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนงาน   งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 และมาตราก

  • กิจกรรมยึดคืนพื้นที่ป่า ตัดฟันไม้ยางพาราตามมาตรา 22 และปลูกป่าฟื้นฟู

  • โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำฯบ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน พ.ศ.2557