นายอนุพันธ์ ภู่พุกก์ ผู้อำนวยการส่วนศึกษาและพัฒนา สำนักสนองงานพระราชดำริ ตรวจติดตามงานโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม ตามแผนงานปีงบประมาณ 2561 และติดตามกลุ่มอาชีพเดิมที่ได้สนับสนุนจัดตั้งกลุ่มมาแล้ว

27 กุมภาพันธ์ 2018

วันที่ 22 ก.พ. 61 นายอนุพันธ์ ภู่พุกก์ ผู้อำนวยการส่วนศึกษาและพัฒนา สำนักสนองงานพระราชดำริ นายลืิอชัย แม้นโชติ ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษ ตรวจติดตามงานโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม ตามแผนงานปีงบประมาณ 2561 และติดตามกลุ่มอาชีพเดิมที่ได้สนับสนุนจัดตั้งกลุ่มมาแล้ว  ดังนี้

1.เวลา 09.30 น. มอบเช็คเงินอุดหนุนจัดตั้งกลุ่มอาชีพเพาะเห็ดบ้านดงน้อย ม.9 ต.พิมาน อ.นาแก จังหวัดนครพนม หมู่บ้านเป้าหมายในพื้นที่โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริป่าห้วยศรีคุณ จังหวัดนครพนม รอบเขตอุทยานแห่งชาติภูผายล

2.เวลา 11.30 น. มอบเช็คเงินอุดหนุนจัดตั้งกลุ่มอาชีพทำกระเช้าจากเถาวัลย์ บ.เต่างอยเหนือ ม.2 ต.เต่างอย อ.เต่างอย  หมู่บ้านเป้าหมายพื้นที่โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริป่าภูเพ็ก ภูล้อมข้าว จังหวัดสกลนคร และกลุ่มอาชีพทำไม้กวาดดอกหญ้า บ.นาหลวง ม.8 ต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร รอบเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผายล

3. เวลา 14.00 น. มอบเช็คเงินอุดหนุนจัดตั้งกลุ่มอาชีพทอผ้าพื้นเมือง บ.ดอนส้มโฮง ม.6. กลุ่มอาชีพทำข้าวเกรียบธัญพืช บ.โคกตาดทอง ม.5 ต.ค้อเขียว อ.วาริชภูมิ หมู่บ้านเป้าหมายพื้นที่โครงการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติห้วยน้ำหยาด จังหวัดสกลนคร รอบเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก


แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • วันนี้ (21 พฤษภาคม 2563 .) นายชัยพิชิต สอนสมนึก ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนงานงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563

  • วันที่ 20​ พฤษภาคม 63 เวลา 09.00 น. นายชัยพิชิต สอนสมนึก ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนงาน   งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 และมาตราก

  • กิจกรรมยึดคืนพื้นที่ป่า ตัดฟันไม้ยางพาราตามมาตรา 22 และปลูกป่าฟื้นฟู

  • โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำฯบ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน พ.ศ.2557