นายอนุพันธ์ ภู่พุกก์ ผู้อำนวยการส่วนศึกษาและพัฒนา สำนักสนองงานพระราชดำริ ตรวจติดตามงานโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม หมู่บ้านเป้าหมายของโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริลำห้วยบอง จังหวัดหนองบัวลำภู

27 กุมภาพันธ์ 2018

วันที่ 20 ก.พ.60 นายอนุพันธ์ ภู่พุกก์ ผู้อำนวยการส่วนศึกษาและพัฒนา สำนักสนองงานพระราชดำริ นายลืิอชัย แม้นโชติ ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษ สบอ.10(อุดรธานี) ตรวจติดตามงานโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม หมู่บ้านเป้าหมายของโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแแนวพระราชดำริลำห้วยบอง จังหวัดหนองบัวลำภู ในและรอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติภูเก้า ภูพานคำ ดังนี้

1.ตรวจติดตามการจัดทำเรือนเพาะชำชุมชนบ้านบุ่งบก หมู่ 7 ต.ป่าไม้งาม อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 1 ใน 7 เป้าหมายที่กำหนด ในปีงบประมาณ 2561

2.มอบเช็คเงินอุดหนุนจัดตั้งกลุ่มอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม บ้านโนนตาล หมู่ 2 ต.โนนเมือง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู ตามแผนงานปีงบประมาณ 2561

3.ตรวจติดตามกลุ่มอาชีพทอผ้าพื้นเมือง บ้านหนองเล้าข้าว หมู่ 4 ต. บ้านถิ่น อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู กลุ่มจัดตั้งเมื่อปีงบประมาณ 2560

 


แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • วันนี้ (21 พฤษภาคม 2563 .) นายชัยพิชิต สอนสมนึก ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนงานงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563

  • วันที่ 20​ พฤษภาคม 63 เวลา 09.00 น. นายชัยพิชิต สอนสมนึก ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนงาน   งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 และมาตราก

  • กิจกรรมยึดคืนพื้นที่ป่า ตัดฟันไม้ยางพาราตามมาตรา 22 และปลูกป่าฟื้นฟู

  • โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำฯบ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน พ.ศ.2557