หัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ้มน้ำทอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย ร่วมกันจัดงานบุญผ้าป่าสามัคคี เพื่อบูรณะพระอุโบสถ และปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสำนักสงฆ์วัดป่าถูช้างเผือก และทำพิธีเปิดจุดชมวิวผาเบิ่งเวียง

27 กุมภาพันธ์ 2018

วันที่ 18 ก.พ. 61 เวลา 09.30 น. นายชัยพิชิต สอนสมนึก หัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ้มน้ำทอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย ประชาชนชาวอำเภอศรีเชียงใหม่ โดย นายโชว์ บุญสม  ท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ประธานในพิธี พร้อมด้วยนายวรรณพล ต่อพล นายอำเภอศรีเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักสงฆ์วัดป่าภูช้างเผือก ท่านพระอาจารย์สมีรัตน์ ชัยยะธรรมโม เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์วัดป่าภูช้างเผือก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงได้ร่วมกันจัดงานบุญผ้าป่าสามัคคี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบูรณะพระอุโบสถ และปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสำนักสงฆ์วัดป่าถูช้างเผือก และทำพิธีเปิดจุดชมวิวผาเบิ่งเวียง เพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (อยู่ในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย)


แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • วันที่ 8 มกราคม 2563 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย (สปร.สบอ10.) ร่วมจัดนิทรรศการสนองงานพระราชดำริในงานหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

  • โครงการพัฒนาพื้นที่ภูผาหักตามพระราชเสาวนีย์ จังหวัดอุดรธานี (สปร.สบอ10.) ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง

  • กิจกรรมยึดคืนพื้นที่ป่า ตัดฟันไม้ยางพาราตามมาตรา 22 และปลูกป่าฟื้นฟู

  • โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำฯบ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน พ.ศ.2557