โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่า พื้นที่โครงการป่ารักน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร ให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ในการตรวจเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจและคำแนะนำการปฏิบัติงานด้านพระราชดำริ

16 มกราคม 2018

วันที่ 10 ม.ค. 61 เวลา 10.00 น. ถึง 14.30 น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย ส่วนราชการ อำเภอส่องดาว เทศบาลในพื้นที่ อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก หน่วยป้องกันรักษาป่าฯส่องดาว ราษฎรจิตอาสา ร่วมโครงการคิกออฟ ก่อสร้างถนนลูกรัง สายหนองกุง-ภูตะคาม และทอดผ้าป่าหิน ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำ ภูน้อย บ้านหนองกุง อ.ส่องดาว จ.สกลนคร เสร็จแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเดินทางไปโครงการฯป่ารักน้ำฯ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคำแนะนำการปฏิบัติงานด้านพระราชดำริ


แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • วันนี้ (21 พฤษภาคม 2563 .) นายชัยพิชิต สอนสมนึก ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนงานงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563

  • วันที่ 20​ พฤษภาคม 63 เวลา 09.00 น. นายชัยพิชิต สอนสมนึก ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนงาน   งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 และมาตราก

  • กิจกรรมยึดคืนพื้นที่ป่า ตัดฟันไม้ยางพาราตามมาตรา 22 และปลูกป่าฟื้นฟู

  • โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำฯบ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน พ.ศ.2557