โครงการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติห้วยน้ำหยาด จังวัดสกลนคร ร่วมกันให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

16 มกราคม 2018

นายชนก นาคนิยม หัวหน้าโครงการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติห้วยน้ำหยาด จังวัดสกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการฯ ร่วมกันให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 จำนวน 3 โรงเรียน ในพื้นที่รอบโครงการฯ


แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • วันนี้ (21 พฤษภาคม 2563 .) นายชัยพิชิต สอนสมนึก ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนงานงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563

  • วันที่ 20​ พฤษภาคม 63 เวลา 09.00 น. นายชัยพิชิต สอนสมนึก ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนงาน   งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 และมาตราก

  • กิจกรรมยึดคืนพื้นที่ป่า ตัดฟันไม้ยางพาราตามมาตรา 22 และปลูกป่าฟื้นฟู

  • โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำฯบ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน พ.ศ.2557