ต้นไทรใหญ่ต้นนี้ลาดตระเวนพบเมื่อเดือน พ.ค. ๕๗ เขาเกิดและเติบโตห่อหุ้มไม้พะยูงขนาดใหญ่ไว้นานปี คนเห็นแก่ตัวไม่กี่คนลักลอบตัดไม้พะยูง แต่ยังไม่ได้ตัดต้นไทร... 2 ปีต่อมา ลาดตระเวนเดือน พ.ค. ๕๙ คงเป็นคนกลุ่มเดิมตัดต้นไทรใหญ่ เพื่อหวังจะได้ส่วนปลายของไม้พะยูง.

16 พฤษภาคม 2016

ต้นไทรใหญ่ต้นนี้ลาดตระเวนพบเมื่อเดือน พ.ค. ๕๗ เขาเกิดและเติบโตห่อหุ้มไม้พะยูงขนาดใหญ่ไว้นานปี คนเห็นแก่ตัวไม่กี่คนลักลอบตัดไม้พะยูง แต่ยังไม่ได้ตัดต้นไทร...
2 ปีต่อมา ลาดตระเวนเดือน พ.ค. ๕๙ คงเป็นคนกลุ่มเดิมตัดต้นไทรใหญ่ เพื่อหวังจะได้ส่วนปลายของไม้พะยูง... ป่าหนองแสง จ.อุดรธานี กำลังจะหมดเสน่ห์ของความเป็นป่า...ถ้ายังมีคนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวแบบนี้อยู่ในสังคม


แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • วันที่๑๕ พ.ค. ๕๙ วน.น้ำตกคอยนาง และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อด.๖(หนองแสง ร่วมกับจนท.ตำรวจ สภ.หนองแสง จับกุมนายชนพล มามีคุณ ๓๖ ปี ๒/๒ ม.๔ ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก และนายฉลอง หลงสวนจิต ๒๔ ปี ๗๒ ม.๑๐ ต.ทมนางาม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี พร้อมตรวจยึดไม้พะยูง

  • น้ำตกธารงาม

  • ผลการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ อุทยานแห่งชาติภูผายล ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗

  • นายภูวนัย ภูมิภัทรไนย นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผายลร่วมพิธีเปิดโครงการ ปรองดองสมานฉันท์ สร้างฝายและแฝก ตามรอยพ่อหลวง เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557