นายสว่าง กองอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักสนองงานพระราชดำริ ได้มาตรวจเยี่ยมที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ จังหวัดนครพนม

26 เมษายน 2016

วันที่ 1 มี.ค.59 เวลา 10:00 น. นายสว่าง กองอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักสนองงานพระราชดำริ นายลือชัย แม้นโชติ ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ และหัวหน้าหน่วยงานโครงการพระราชดำริฯ ในสังกัด สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) ตรวจราชการและตรวจเยี่ยม ณ ที่ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่จังหวัดนครพนม โดยมีนายอัครเดช วงศ์กาฬสินธุ์ หัวหน้าโครงการฯ ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ทั้งนี้มีนายทหารจากศูนย์ศิลปาชีพบ้านทันสมัยและผู้นำท้องถิ่น ร่วมในการต้อนรับด้วย


แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • วันนี้ (21 พฤษภาคม 2563 .) นายชัยพิชิต สอนสมนึก ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนงานงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563

  • วันที่ 20​ พฤษภาคม 63 เวลา 09.00 น. นายชัยพิชิต สอนสมนึก ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนงาน   งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 และมาตราก

  • กิจกรรมยึดคืนพื้นที่ป่า ตัดฟันไม้ยางพาราตามมาตรา 22 และปลูกป่าฟื้นฟู

  • โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำฯบ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน พ.ศ.2557